MDM Certificare a fost înființată la data de 29 ianuarie 2003, fiind primul organism notificat la nivel european de către Comisia Europeană, pentru evaluarea conformității aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată (ACFN) și a instrumentelor de măsurare – aparatelor de cântărit cu funcționare automată (ACFA),din România.

Fondatorul MDM Certificare este unul dintre cei mai experimentați 

specialiști din metrologie din România, dl. Macovei Constantin având o vastă experiență de peste 40 de ani, timp în care a fost directorul Biroului Român de Metrologie Legală – Constanța, membru al Consililui Consultativ BRML, membru fondator al Asociației Laboratoarelor din România (ROLAB), membru al Consiliului Director RENAR, având o contribuție importantă în elaborarea normelor de metrologie legală și a procedurilor de verificare.

 


 

Încă din primii ani de activitate rezultatele obținute ne-au arătat că – în foarte scurt timp – societatea noastră a reuşit să atingă principalele deziderate pe care managementul şi le-a propus de la bun început:

  • câştigarea încrederii clienţilor în activitatea pe care o desfăşoară printr-un nivel ridicat al calităţii activităţii de certificare produse.
  • realizarea conformităţii atât cu cerinţele directivelor europene, standardelor naţionale şi internaţionale din domeniu şi a reglementărilor legale, cât şi cu cerinţele şi necesităţile clienţilor.
  • atingerea nivelului de excelență prin experiența vastă a echipei noastre.

 


 

Aceste obiective sunt realizate prin:

  • aplicarea unui sistem de certificare funcţional,  eficient şi competent, conform schemelor de certificare stabilite
  • munca susținută a echipei noastre de expreți, dedicată întru totul calității activității desfășurate și satisfacției clienților noștri
  • recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a mărcii de conformitate MDM Certificare.

 

 

În anul 2007, în cadrul celei de a VII-a competiții organizată de Fundația “Premiul Român pentru Calitate” J.M. Juran, MDM Certificare a fost distinsă cu diplomă prin care ”se recunoaște obținerea unor rezultate deosebite în direcția excelenței manageriale”, la categoria ”Întreprinderi mici prestatoare de servicii”.

 

 

 

 

 

Fundația “Premiul Român pentru Calitate” J.M. Juran este cea mai prestigioasă organizație în domeniul calității din România, vând ca principal obiectiv stimularea organizațiilor economice, a organizațiilor din învățământ și din sectorul cercetare – dezvoltare, a diverselor organizații din sectorul public, privat sau aparținând societății civile din România, în vederea aplicării celor mai eficiente metode de management și în particular de management al calității și validarea nivelurilor de excelență managerială atinse de acestea.

 

 

More...