Încă de la începutul activităţii de certificare (din ianuarie 2003), managementul MDM Certificare a abordat o strategie de marketing bazată pe principiile imparţialităţii, profesionalismului, competenţei şi, nu în ultimul rând, al orientării către client în vederea satisfacerii depline a acestuia, în limitele impuse de directivele europene şi legislaţia româneasca în vigoare.

Certificarea conformităţii produselor de către MDM certificare se desfăşoară cu personal propriu angajat permanent și prin contractarea activităţilor de încercari cu laboratoarele de încercări acreditate sau neacreditate, evaluate şi agreate conform procedurilor proprii.

 

 

MDM Certificare dispune de o echipă de tehnicieni, experți, auditori și inspectori capabili să acopere necesitățile de certificare. Atât personalul angajat permanent cât şi colaboratorii au o experienţă semnificativă în domeniu şi o practică metrologică îndelungată.

 

 

Rezultatele primilor ani de activitate ne-au arătat că – în foarte scurt timp – societatea noastră a reuşit să atingă principalele deziderate pe care managementul şi le-a propus de la bun început:

    • câştigarea încrederii clienţilor în activitatea pe care o desfăşoară printr-un nivel ridicat al calităţii activităţii de certificare produse,
    • realizarea conformităţii atât cu cerinţele directivelor europene, standardelor naţionale şi internaţionale din domeniu şi a reglementărilor legale, cât şi cu cerinţele şi necesităţile clienţilor.

 


 

Aceste obiective sunt realizate prin:

    • alocarea resurselor necesare şi aplicarea unor proceduri adecvate
    • aplicarea unui sistem de certificare funcţional, eficient şi competent, conform schemelor de certificare stabilite
    • recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a mărcii de conformitate MDM certificare.

 

 

More...