Extinderea certificării

Extinderea domeniului certificării se poate acorda în cazul extinderii unei familii de aparate.

 


 

Reevaluarea certificării

Reevaluarea certificării se poate face în următoarele cazuri:

    • modificări care afectează în mod semnificativ proiectul sau specificaţia produsului;
    • modificări în standardele faţă de care este certificată conformitatea produsului;
    • schimbări privind proprietatea, structura sau managementul furnizorului, dacă sunt relevante;
    • oricare informaţie care arată că produsul nu mai poate îndeplini cerinţele sistemului de certificare.

 

 


 

Etapele extinderii/ reevaluării certificării

Primele etape sunt similare  etapelor  1-6 de la Examinarea UE de tip.

 


 

Decizia în Comitetul de Certificare al MDM Certificare

După analiza dosarului, se propune Comitetului de Certificare acordarea/neacordarea extinderii / reevaluării certificării. Pe baza propunerii, DG convoacă şedinţa Comitetului de Certificare pentru luarea deciziei finale.

Decizia Comitetului de Certificare este adusă la cunoştinţă clientului şi, în cazul în care aceasta este nefavorabilă, clientul are dreptul să facă apel, caz în care se analizează punctul său de vedere de către Comisia de Apel.

În cazul în care decizia Comitetului de Certificare este favorabilă, Președintele Comitetului de Certificare sau persoana împuternicită de acesta semnează revizia certificatului sau, în cazul reevaluării certificării, semnează certificatul.

 


 

Eliberarea certificatului

Revizia certificatului semnat de  Președintele Comitetului de Certificare sau persoana împuternicită de acesta se înregistrează şi se transmite clientului.

Certificatul se eliberează pe o perioadă de 10 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit pentru perioade mai mici de 10 ani.

Toate datele privind titularii de certificate în vigoare se publică de MDM Certificare  pe site-ul organismului.   

More...