Certificarea conformității produselor efectuată de MDM Certificare se bazează pe criteriile prevăzute de documentele normative declarate de solicitant: standarde de fabrică/ de ramură/ naționale/ internaționale, caiete de sarcini, specificații standard, etc.

 


 

În cazul produsului al cărui document de referință nu este standard național/ internațional, la inițierea “Dosarului de certificare”, Responsabilul de Dosar de Certificare urmărește nivelul de respectare a cerințelor minime ale Ghidului ISO/ IEC 7 pentru ca respectivul document să poată fi utilizat de specialiștii MDM Certificare în evaluarea capacității produsului/producatorului de a îndeplini specificația respectivă.

More...