Conform Politicii în domeniul calității, activitatea de certificare produse desfășurată de MDM Certificare este accesibilă tuturor solicitanților. MDM Certificare tratează toți solicitanții în mod egal,  

neexistând condiții preferențiale ori discriminatorii, toate cererile fiind procesate în ordinea sosirii și înregistrării în “Registrul de evidență a cererilor de certificare a conformității produselor”.

 


 

Din punct de vedere financiar, tarifarea activităților de certificare a conformității produselor este identică pentru orice solicitant, indiferent de mărimea acestuia, de apartenența acestuia la asociații sau grupuri de interese.

Informațiile de care beneficiază orice (potențial) client al MDM Certificare sunt aceleași, Organismul de Certificare Produse punându-le   

la dispoziție solicitanților “Mapa de documente informative” în care sunt descrise etapele principale ale activităților specifice de certificare produse desfășurate de MDM Certificare, urmând ca tuturor celor care consideră că îndeplinesc cerințele prevăzute în aceste documente să le fie luate în considerare “Cererea de certificare a conformității produselor”  în ordinea depunerii, indiferent de numărul de certificate deja emise pentru acel tip de produs(e).

More...