Comercializarea produselor în spațiul Comunității Europene este condiționată de aplicarea marcajului CE. Pentru a se putea aplica marcajul CE, pe fiecare categorie de produse, există o directivă europeană sau regulament european, care detaliază cerințele ce trebuiesc îndeplinite de produse care vor a fi comercializate în spațiul european.

 


 

MDM Certificare este organism acreditat RENAR (certificate nr. 043/ 30.03.2016 și nr. 044/30.03.2016) și notificat la nivel european de către Comisia Europeană (cu numărul NB 2665 si, respectiv, numărul NB 2666) pentru evaluarea conformitatii aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată (ACFN) și a instrumentelor de măsurare – aparatelor de cântărit cu funcționare automată (ACFA).

 


 

MDM Certificare oferă servicii de evaluare și reevaluare a conformității produselor din următoarele domenii reglementate:

    •  Aparate de cântărit cu funcționare neautomată – Directiva 2014/31/UE
    •  Instrumente de măsurare – Directiva 2014/32/UE

 


 

Activitatea de certificare se finalizează prin acordarea de către MDM Certificare a unui certificat ca urmare a derulării procedurilor de:

      a) Examinarea UE de tip

      b) Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului

      c) Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs

Modulele de evaluare a conformității, sau combinațile dintre ele, utilizate de către MDM Certificare sunt următoarele:

    • Modulul B (Examinarea UE de tip) pentru ACFN, ACFA
    • Modulul B+F (Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului) pentru ACFN, ACFA
    • Modulul G (Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs) pentru ACFN si ACFA

 

 

More...