MDM Certificare oferă servicii de evaluare și reevaluare a conformității produselor din următoarele domenii de certificare reglementate:

   » Aparate de cântărit cu funcționare neautomatăDirectiva 2014/31/UE

   » Instrumente de măsurare – aparate de cântărit cu funcționare automată (dozatoare gravimetrice, totalizatoare continue de bandă, totalizatoare discontinue, bascule pod feroviare) – Directiva 2014/32/UE

 


 

Modulele de evaluare a conformitaății, sau combinațile dintre ele, utilizate de către MDM Certificare sunt următoarele:

  • Modulul B (Examinarea UE de tip) pentru aparate de cântărit cu funcționare neautomată (ACFN), aparate de cântărit cu funcționare automată (ACFA)
  • Modulul B+F (Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului)  pentru ACFN, ACFA
  • Modulul G (Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs)  pentru ACFN si  ACFA

 

 

More...