MDM Certificare își păstrează statutul de Organism Notificat înregistrat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și desemnat de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relatiilor cu Mediului de Afaceri pentru a evalua conformitatea cu următoarele directive:

  • NB 2665: Directiva 2014/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată
  • NB 2666: Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare.
More...