MDM Certificare a obținut reacreditarea RENAR prin  Certificatul de Acreditare Nr. ON 043, care atestă competența organismului de a evalua conformitatea pentru ACFN-uri (Anexa nr.1 la certificat).
MDM Certificare a obținut reacreditarea RENAR prin  Certificatul de Acreditar Nr. ON 044 pentru mijloacele de masurare mentionate mai jos (Anexa nr. 1 la certificat):

  • dozatoare gravimetrice
  • totalizatoare continue de bandă
  • totalizatoare discontinue
  • bascule pod feroviare.
More...