1

MDM Certificare

 • Este primul organism notificat la nivel european de către Comisia Europeană, pentru evaluarea conformității
  aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată (ACFN) și a instrumentelor de măsurare
  aparatelor de cântărit cu funcționare automată (ACFA),
  din România, fiind inființat la începutul anului 2003.
2

MDM Certificare

 • Își desfășoară activitatea pe principiile imparţialităţii, profesionalismului,
  competenţei şi, nu în ultimul rând,a orientării către client în vederea satisfacerii
  depline a acestuia, în limitele impuse de directivele europene şi legislaţia româneasca în vigoare.
3

MDM Certificare

 • Tratează toți solicitanții în mod egal, neexistând
  condiții preferențiale ori discriminatorii,
  toate solicitările fiind procesate în ordinea sosirii.
4

MDM Certificare

 • Dispune de o echipă de tehnicieni, experți, auditori și inspectori cu o experienţă semnificativă în
  domeniu şi o practică metrologică îndelungată, capabili să acopere toate necesitățile de certificare.
5

MDM Certificare

 • Preocuparea principală a managementului MDM Certificare este asigurărea încrederii
  în activitatea pe care o desfăşoară, printr-un nivel ridicat al calităţii activităţii de certificare.

EXCELENȚĂ PRIN EXPERIENȚĂ